Selecteer een pagina

Het naslagwerk voor VvE Beheerders en Bestuurders

Hoe VvEHandboek.nl werkt

VvEHandboek.nl is het naslagwerk voor beheerders en bestuurders van VvE’s. Op eenvoudige wijze vindt u antwoorden op uw vragen in de grote database met rechtspraak, modellen, vragen & antwoorden. VvEHandboek brengt al deze informatie op één plek samen, zodat u op zowel pc, tablet als smartphone bij elke gelegenheid deze informatie kunt raadplegen.

Uitgebreide Database

De meest uitgebreide database met Rechtspraak, Vragen & Antwoorden en Modellen, geschreven door VvE-specialisten.

Trefwoordenregister

Indexering van de database biedt u altijd een actueel register van de onderwerpen
van A t/m Z.

Slimme zoek- en filterfunctie

Het algoritme is ingesteld op de VvE praktijk en met de filterfunctie vindt u nog sneller waar u naar zoekt.

Wet- en Regelgeving

Een volledig overzicht van alle wet- en regelgeving waarmee VvE’s te maken hebben vanaf één plek te raadplegen.

Rechtspraak

Een goed inzicht in de rechtspraak over VvE-recht kan dan ook hulp bieden bij onduidelijke situaties waar beheerders en bestuurders zich in de praktijk mee geconfronteerd zien. VvEHandboek.nl bevat de meest uitgebreide databank met rechterlijke uitspraken over VvE kwesties die op goed leesbare wijze zijn samengevat.

Vraag en Antwoord

Bij het beheren en besturen van VvE’s komen in de praktijk geregeld dezelfde vragen op. In plaats van bij elke vraag opnieuw het wiel uit te vinden, bundelt, rubriceert en indexeert VvEHandboek.nl de vragen en antwoorden.
Om het antwoord op zoveel mogelijk VvE’s te kunnen toepassen is bij de beantwoording rekening gehouden met alle modelreglementen. Daarbij zijn bij elk antwoord de relevante passages uit de modelreglementen te raadplegen en worden kruisverbanden gelegd met relevante rechtspraak en modellen.

Modellen en Toolkits

Een completer document in minder tijd. Dat is het doel van de modellen van VvEHandboek.nl. In veel gevallen kost het invullen van een model slechts enkele minuten. VvEHandboek.nl bevat zowel eenvoudige als slimme modellen. Slimme modellen vullen zichzelf op basis van de invoerde basisgegevens verder in. Tot de modellen behoren onder andere brieven, reglementen, ingebrekestellingen, machtigingen, verklaringen en overeenkomsten.

Colofon

VvEHandboek.nl is ontwikkeld door De Advocaten van Van Riet
en staat onder redactie van mr. Dennis Reijnders.