Selecteer een pagina

Disclaimer

Inhoud

VvEHandboek.nl is een dienst van de Advocaten van Van Riet B.V. en wordt met grote zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De Advocaten van Van Riet B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van VvEHandboek.nl. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van VvEHandboek.nl contact op te nemen via het contactformulier. of reijnders@avvr.nl

Aansprakelijkheid

De Advocaten van Van Riet B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op het VvEHandboek.nl of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op VvEHandboek.nl worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van VvEHandboek.nl. De Advocaten van Van Riet B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Auteursrecht

Op VvEHandboek.nl afgebeelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen teksten, modellen, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij De Advocaten van Van Riet B.V. of gelieerde instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot het VvEHandboek.nl.

Door bezoekers van VvEHandboek.nl ingezonden materiaal, in de vorm van onder e-mails, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door De Advocaten van Van Riet B.V. of gelieerde instellingen worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van het VvEHandboek.nl.

Het is de gebruiker van VvEHandboek.nl niet toegestaan de inhoud van VvEHandboek.nl te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de De Advocaten van Van Riet B.V. of een van de gelieerde onderneming.